Tallking Quarter

Welkom op de website van TallKing Quarter

Van wonen naar leven

TallKing Quarter richt zich op de ontwikkeling van de integrale, humane smart leefomgeving en de verbetering van de leefomstandigheden. Van wonen naar leven.


Over TallKing Quarter

Humaniseren en verbinden zijn leidende begrippen in ons werk. Het bevorderen, beschermen en verwezenlijken van menswaardigheid is binnen veel sectoren van onze samenleving niet vanzelfsprekend. Dit geldt voor de zorgsector, maar ook voor de farmaceutische industrie, de woningbouw en stadsontwikkeling, het onderwijs, de financiële wereld en de voedingsindustrie.

De TallKing-bedrijven ‘Results’, ‘Quarter’ en ‘Skills’ kenmerken zich door een oprechte en resultaat-gedreven ambitie. Samen met uw organisatie willen wij toewerken naar een gelijkwaardige samenleving. Een samenleving waarbij menselijke waardigheid actief onderdeel is van het sociaal-economisch beleid.

Daarmee kan iedereen, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, mentale, fysieke en/of financiële kwetsbaarheid, rekenen op respect en zorgvuldigheid in een kansrijke, liefdevolle omgeving.


TallKing Quarter als adviseur

Als specialist in advies, project- en programmamanagement, speelt TallKing Quarter een verbindende rol tussen bewoners, zorginstellingen, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, stadsplanners en de gemeentes. Samen maken we ons sterk voor betere leefomstandigheden, betere zorg, meer geborgenheid.

Met behulp van onze brede ervaring in het ontwerpen, inrichten, managen, beheren en innoveren van grote complexe organisaties, zet TallKing Quarter zich in om de Wijk van de Toekomst, met een blijvende sociale cohesie te realiseren.


Wonen in de toekomst

De stad bloeit. De stad onderneemt. De stad leeft. We leven vandaag de dag in een ‘urban age’: het tijdperk van de stad. Terwijl de stad floreert wordt het leven er steeds ingewikkelder. Toenemende bevolkingsdichtheid betekent een toenemende druk op de openbare ruimte, (sociale) voorzieningen en de woningmarkt.

We zien maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijke vragen opwerpen. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe en eenzaamheid is een groeiend probleem. Daarnaast zal vergrijzing de komende jaren sterk toenemen. Als gevolg van de langer thuis-politiek en de bijbehorende verdwijning van verzorgingshuizen blijven ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen. De zorg verplaatst zich hierdoor steeds meer naar de wijk en er wordt meer gevraagd van de directe leefomgeving.

Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe verdeling van de sociale ruimte. Hoe houden we de leefomgeving toegankelijk en gezond? Hoe leveren we goede zorg aan een groeiende groep alleenwonende ouderen? Hoe voorkomen we eenzaamheid en hoe organiseren we brede sociale ondersteuning voor steeds meer kwetsbare mensen met complexe behoeften?


TallKing Quarter denkt mee aan holistische oplossingen. Nieuwe manieren van organiseren en andere innovaties met betrekking tot stadsplanning, zorg, sociale voorzieningen en passende woonoplossingen. Van individuele woningen tot verzorgingshuizen en gemeenschappelijke buurten. Van centrum tot buitenwijk, in de stad en in het achterland.

TallKing Quarter verbindt. Daar draait wonen in de toekomst om. Leven en verbinden; geven en nemen. Met TallKing Quarter als procesbegeleider én verbindende schakel. Van wonen naar leven.


De website van TallKing Quarter is nog in ontwikkeling.

Wilt u nu al meer informatie over TallKing Quarter?
Neem dan contact op via telefoon of email:

+31(0)6 - 588 739 41  |  l.stevenhagen@tallkingresults.com

 
Vormgeving: Reclame Ontwerp & Adviesbureau DG Graphic Design © 2019.