Van wonen naar leven

Welkom bij
TallKing Quarter

Hét adviesbureau voor de zorg, dat een bedrijfsmatige aanpak combineert met een mensgerichte focus
Bekijk de volledige video
Nederland staat aan de vooravond van een sterke vergrijzingsgolf.

Over TallKing Quarter

Humaniseren en verbinden zijn leidende begrippen in ons werk.
Het bevorderen, beschermen en verwezenlijken van menswaardigheid is binnen veel sectoren van onze samenleving niet vanzelfsprekend. Toenemende bevolkingsdichtheid betekent een toenemende druk op de openbare ruimte, (sociale) voorzieningen en de woningmarkt.
Neem contact op

TallKing Quarter ziet de volgende maatschappelijke ontwikkelingen

Nederland staat aan de vooravond van een sterke vergrijzingsgolf.
Het aantal mensen boven de 80 jaar zal van 480 duizend met een factor 4 groeien naar 1,9 miljoen in 2060.
Onze huizen en woonwijken zijn maar in zeer beperkte mate gebouwd voor de veranderende levensfases en behoeftes van haar bewoners.
De voorziening ‘verpleeghuizen’ wordt afgebouwd en mensen moeten zich noodgedwongen langer thuis handhaven.
Door demografische ontwikkelingen daalt het aantal hulpverleners en mantelzorgers om de zorg thuis te kunnen bieden.
Er zijn slimme oplossingen nodig om ‘langer’ en ’veilig’ thuis wonen voor de ouder wordende bewoners in de bestaande woningen mogelijk te maken.
Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe verdeling van de sociale ruimte. Hoe houden we de leefomgeving toegankelijk en gezond? Hoe leveren we goede zorg aan een groeiende groep alleenwonende ouderen? Hoe voorkomen we eenzaamheid en hoe organiseren we brede sociale ondersteuning voor steeds meer kwetsbare mensen met complexe behoeften.
Uitdaging

De uitdaging voor
TallKing Quarter

Wat kunnen we doen om de veiligheid van de bewoners te blijven garanderen bij toenemende vergrijzing en beperkingen in bestaande woningen die nauwelijks geschikt zijn voor het faciliteren van de hulpvraag, zonder de privacy en zelfstandigheid van haar bewoners geweld aan te doen?
Neem contact op

"Schaalbare en flexibele oplossingen zijn nodig die ‘continue’ onveilige situaties detecteren en onder regie van de bewoner hulp activeert"

Hoe doen wij dit?

TallKing Quarter 
en TallKing Results

Wat kunnen we doen om de veiligheid van de bewoners te blijven garanderen bij toenemende vergrijzing en beperkingen in bestaande woningen die nauwelijks geschikt zijn voor het faciliteren van de hulpvraag, zonder de privacy en zelfstandigheid van haar bewoners geweld aan te doen?
Neem contact op
Advies

TallKing Quarter als adviseur

Als specialist in advies, project- en programmamanagement, speelt TallKing Quarter een verbindende rol tussen bewoners, zorginstellingen, vastgoedontwikkelaars, woningcorporaties, stadsplanners en de gemeentes. Samen maken we ons sterk voor betere leefomstandigheden, betere zorg, meer geborgenheid. Met behulp van onze brede ervaring in het ontwerpen, inrichten, managen, beheren en innoveren van grote complexe organisaties, zet TallKing Quarter zich in om de Wijk van de Toekomst, met een blijvende sociale cohesie te realiseren.
Hoe doen wij dit?

Future gaming

Wat kunnen we doen om de veiligheid van de bewoners te blijven garanderen bij toenemende vergrijzing en beperkingen in bestaande woningen die nauwelijks geschikt zijn voor het faciliteren van de hulpvraag, zonder de privacy en zelfstandigheid van haar bewoners geweld aan te doen?

Met de 'Future Game 2050' ontwikkelden we een simulatie waarbij de persoonlijke visie op 'van wonen naar leven' wordt ontwikkeld. Een visie waarbij zelfredzaamheid en zorgverlening optimaal geïntegreerd zijn met de woonsituatie en financiën van de bewoners.

De game heeft tot doel om deelnemers spelenderwijs kennis te laten maken met de integrale uitdagingen in de komende periode en daarbij gezamenlijk te komen tot nieuwe inzichten en gemeenschappelijk gedragen oplossingen. De game helpt bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie op alle denkbare niveaus, van bewoner, buurt, wijk, woningcorporatie, gemeente tot regio. De game is geschikt om te spelen binnen de eigen organisatie, maar het is ook zeer interessant voor stakeholders die samenwerken bij de ontwikkeling of renovatie van een wijk.

Wilt u al meer informatie over

TallKing Quarter?

Stuur nu je vraag

Gerelateerde Projecten

Avado Schilderwerk Stappenplan

Online laten wij u de route zien van het denken aan tot uiteindelijk het nagenieten van schilderwerk. In 6 stappen laten wij u zien wat u van ons kunt verwachten.
Eerste Gesprek
Offerte Ontvangen
Offerte Bevestigen
Aan De Slag
Alles Afgerond
Nazorg

Stap 1 Het Eerste Gesprek

Om helder te krijgen wat uw wensen zijn komen wij vrijblijvend op bezoek en luisteren wat uw verwachtingen zijn. De eerste adviezen zullen al direct gegeven worden en de maten worden genomen om een aanbiedingsprijs te maken.

Stap 2 De offerte valt in de bus

Na het bezoek wordt in een offerte uiteen gezet wat besproken is en wat de prijs hiervoor is als Avado Schilderwerken deze werkzaamheden komt uitvoeren. Ook de algemene voorwaarden die Stichting Af heeft opgesteld, garantietermijn, duur van de werkzaamheden, te gebruiken materialen en betalingsvoorwaarden worden omschreven. Mochten er onverhoopt toch nog vragen zijn dan kunt u die altijd stellen. Eventueel organiseren wij een tweede gesprek.

Stap 3 U bevestigt de offerte

Indien u zich kunt vinden in de offerte bevestigt u deze door het meegezonden offertebevestigingsformulier ondertekende terug te sturen per post of per mail. We hebben een deal! Wij sturen een bevestiging van ontvangst en wij zullen contact hebben over de uitvoertermijn en eventuele andere relevante zaken.

Stap 4 We gaan aan de slag

U kunt de afgesproken werkzaamheden met een gerust hart overlaten aan de mannen van Avado Schilderwerken. Zij zijn allen allround vakmannen die geselecteerd zijn op hun vakbekwaamheid en netjes werken. Er wordt volgens Arbowetgeving gewerkt. Tijdens het werk heeft u een aanspreekpunt. Dagelijks zal verslag worden uitgebracht hoe de stand van zaken is en wat de planning zal zijn. Na iedere werkdag zullen de projecten waar gewerkt wordt bezemschoon worden opgeleverd.

Stap 5 We zijn klaar

Wij zijn pas klaar als u dat vindt. Voordat de mannen van Avado Schilderwerken vertrekken is alles met u gecontroleerd en naar tevredenheid afgewerkt. Eerder dan dat moment zult u ook nog geen factuur ontvangen.

Stap 6 Wat houdt onze nazorg in?

Na afronding van de werkzaamheden mag u van het eindresultaat gaan genieten. U krijgt nog wat tips om het schilderwerk in goede conditie te houden en we bespreken wat wij daar voor u bij kunnen betekenen.

Onze Klanten

Wordt onderdeel van Avado

Ook onderdeel uitmaken van ons team en meewerken aan mooie projecten? Schrijf je in voor onze vacature en wij nemen contact met je op.
SOLLICITEREN

Enthousiast geworden over ons werk?

OFFERTE AANVRAGEN
menuarrow-rightcross-circle